Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB

Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017
Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB
Subject:
Coexistence and urban safety, IERMB
Publication date:
Author:
Carles González, Marta Murrià
Collaborators:
Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll

Informe sobre les pautes territorials de victimització a l'AMB

Download

Description

L'objectiu d'aquest treball consisteix en explorar els efectes de les mobilitats quotidianes (que contribueixen a la densificació i a la diversificació del territori metropolità, modificant les estructures d'oportunitat delictiva i el risc de victimització) sobre l'activitat delictiva que ha afectat la població metropolitana.

Prova: $provaURL