Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Back

Estadística de patents

Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Subject: Regional and urban economy, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Sandra Aguilera, Vittorio Galletto, Marc Fíguls
  • Collaborators: Jordi Llobet
  • Indicadors d'innovació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Download

Description

L'objectiu principal d'aquest estudi és mesurar la generació d'innovació tecnològica, mesurada en patents, a Barcelona i al conjunt dels 36 municipis de l'AMB de manera que es pugui comparar amb els indicadors per altres àmbits territorials, com la RMB, la província de Barcelona, el conjunt de Catalunya i d'Espanya i les principals ciutats espanyoles per nombre de patents.