Guia per l'avaluació de polítiques de transport i estratègies de mobilitat: Anàlisis Accessibilitat-Benefici

Back
Imatge de la portada
  • Subject: Strategic planning
  • Area: Àmbit metropolità
  • Publication date:
  • Author: Floridea Di Ciommo / Gianni Rondinella

Description

L'objectiu del estudi es l'elaboració de una metodologia que ajudi a avaluar les estratègies de transport i de polítiques en la mobilitat quotidiana incorporant-les en la metodologia de planificació estratègica de la AMB habitualment en l'àmbit del sistema integrat de transport i de mobilitat del àrea metropolitana de Barcelona.