Generació i recollida selectiva de residus municipals

Condicionants socioeconòmics i urbanístics
Contenidors de recollida de paper i plàstic a un carrer d'un poble
Subject:
Sustainable urban developmente, Institut Metròpolis
Publication date:
Author:
Elena Domene (dir.), Montserrat Bassa, Marta Garcia
Collaborators:
Francesc Coll, Manel Pons

Generació i recollida selectiva de residus municipals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Condicionants socioeconòmics i urbanístics

Download

Description

El present estudi analitza, a nivell municipal, per als 36 municipis que gestiona l'AMB, la generació de residus municipals i la recollida selectiva de les fraccions bàsiques (inclosa la fracció orgànica de residus municipals) en funció dels factors condicionants, com ara: factors socioeconòmics, socioambientals referents als hàbits de consum (consum d'energia elèctrica, consum d'aigua, quota modal peu i bicicleta i vehicle privat), de model urbà (densitat urbana) i del sistema de gestió de residus (despesa municipal en benestar comunitari).

Prova: $provaURL