Generació i recollida selectiva de residus municipals

Back

Condicionants socioeconòmics i urbanístics

Contenidors de recollida de paper i plàstic a un carrer d'un poble
  • Subject: Sustainable urban developmente, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Elena Domene (dir.), Montserrat Bassa, Marta Garcia
  • Collaborators: Francesc Coll, Manel Pons
  • Generació i recollida selectiva de residus municipals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Condicionants socioeconòmics i urbanístics

    Download

Description

El present estudi analitza, a nivell municipal, per als 36 municipis que gestiona l'AMB, la generació de residus municipals i la recollida selectiva de les fraccions bàsiques (inclosa la fracció orgànica de residus municipals) en funció dels factors condicionants, com ara: factors socioeconòmics, socioambientals referents als hàbits de consum (consum d'energia elèctrica, consum d'aigua, quota modal peu i bicicleta i vehicle privat), de model urbà (densitat urbana) i del sistema de gestió de residus (despesa municipal en benestar comunitari).