Estimació del PIB de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Estimació del PIB de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Subject:
Regional and urban economy, Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Josep Lluis Raymond (UAB); Dolors Cotrina, Àlex Costa, Enric Puig (Ajuntament de Barcelona); Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Fíguls (IERMB)

Estimació del PIB de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Download

Description

L'objectiu d'aquest treball és superar la restricció d'un efecte aglomeració fix en el temps, contemplant variacions dinàmiques del mateix a l'economia de Barcelona i de l'AMB. En concret, en el treball s'avalua aquesta millora a partir de la informació de salaris de Barcelona, l'AMB i Catalunya. La hipòtesi que es formula és que el diferencial salarial –sector a sector– de cada una de les economies en estudi recull –en part– un diferencial de la productivitat sectorial. Aquest diferencial, que varia any a any, és conseqüència de la dinàmica de l'efecte d'aglomeració de l'economia de Barcelona i l'AMB en comparació a Catalunya.