Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús

Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús
Subject:
Coexistence and urban safety, IERMB
Publication date:
Author:
Carles González, Marta Murrià, Carlos Ángel Ordás
Collaborators:
Francesc Coll

Espais Metropolitans: pràctiques de disseny i d'ús

Download

Description

L'objectiu d'aquest projecte és realitzar una anàlisi de qualitat urbana i usos socials de l'espai que incorpori recomanacions per a la millora de l'habitabilitat en espais vulnerables.

Prova: $provaURL