El Parc Riu Llobregat

Back

Avaluació Especial dels Usos Socials

El Parc Riu Llobregat. Avaluació Especial dels Usos Socials
  • Subject: Sustainable urban developmente
  • Publication date:
  • Author: Xavier Garcia, Elena Domene, Marta Garcia
  • Collaborators: Jorge Cátedra, Andrea Delgado, Francesc Coll, Maria Pruna, Manel Pons
  • El Parc Riu Llobregat. Avaluació Especial dels Usos Socials

    Download

Description

Es planteja establir una metodologia per ampliar el coneixement, d'una forma sistemàtica i continua, sobre l'ús social del parc (fluxes de visitants); i en posar les bases per elaborar un inventari de camins per poder gestionar més eficientment el seu ús.