El funcionament del sistema metropolità. Cap a una transició sociometabòlica

El funcionament del sistema metropolità
Subject:
IERMB
Publication date:
Author:
Elena Domene (dir.), Marta Garcia
Collaborators:
Francesc Coll, Manel Pons, Ramon Puig

El funcionament del sistema metropolità

Download

Description

L'objectiu del present estudi és representar de forma integrada el metabolisme social de l'àrea metropolitana de Barcelona, pel que fa al recurs energètic i al recurs hídric, tot incorporant variables pròpies del metabolisme urbà (fluxos d'entrada i de sortida i externalitats ambientals), però també incloure la dimensió social i espacial en el funcionament del sistema metropolità.

Prova: $provaURL