Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona
Subject:
Sustainable urban developmente
Publication date:
Author:
Elena Domene, Marta Garcia, Xavier Garcia
Collaborators:
Francesc Coll, Manel Pons

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona

Download

Description

L'objectiu principal del projecte per l'any 2019 és de sistematitzar la recollida i l'anàlisi de dades sobre indicadors de pobresa hídrica i energètica en l'àmbit metropolità, per poder proporcionar una diagnosi contínua de l'evolució i distribució socioespacial d'aquestes situacions. Més específicament es poden resumir en aquests punts:

  • Identificació dels indicadors de pobresa hídrica i energètica
  • Càlcul dels indicadors de pobresa hídrica i energètica i adaptació a l'escala metropolitana
  • Mapatge de les situacions de pobresa hídrica
  • Anàlisi socioespacials de les situacions de pobresa hídrica
  • Anàlisi del impacte de les diferents iniciatives implementades per pal·liar aquesta situació en els grups més afectats