Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa

Back

Seguretat urbana

Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa
  • Subject: Urban and social cohesion, Social coexistence, IERMB
  • Publication date:
  • Author: IERMB
  • Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa

    Download

Description

L'objectiu d'aquest informe consisteix en analitzar els processos que condicionen les relacions de convivència als municipis i barris de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una especial atenció als seus espais residencials. Es tracta de conèixer quins són actualment els principals espais de relació a l'AMB, les principals característiques dels llocs i de les persones que els utilitzen, les dificultats que sorgeixen en la convivència i els mitjans de què es disposa per gestionar-les. La prova pilot s'ha realitzat al barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat.

Prova: $provaURL