Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

Vigència del model industrial i policèntric
Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees
Subject:
Regional and urban economy, Institut Metròpoli
Publication date:
Author:
Vittorio Galletto (Dir.), Marc Figuls, Joan Trullén, Sandra Aguilera
Collaborators:
Francesc Coll

Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

Download

Description

Aquest treball es planteja dos objectius fonamentals. El primer és analitzar l'especialització i la diversitat productiva de les 25 regions metropolitanes (RM) europees amb major nivell de PIB a partir de l'explotació de dades metropolitanes homogènies de població, producció i ocupació. El segon objectiu de la recerca és avançar en la caracterització de la relació entre el model econòmic (sintetitzat en l'especialització productiva) i la forma urbana (densitat i policentrisme).