Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

Back

Vigència del model industrial i policèntric

Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees
  • Subject: Regional and urban economy, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Vittorio Galletto (Dir.), Marc Figuls, Joan Trullén, Sandra Aguilera
  • Collaborators: Francesc Coll
  • Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees

    Download

Description

Aquest treball es planteja dos objectius fonamentals. El primer és analitzar l'especialització i la diversitat productiva de les 25 regions metropolitanes (RM) europees amb major nivell de PIB a partir de l'explotació de dades metropolitanes homogènies de població, producció i ocupació. El segon objectiu de la recerca és avançar en la caracterització de la relació entre el model econòmic (sintetitzat en l'especialització productiva) i la forma urbana (densitat i policentrisme).