Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l'àrea metropolitana de Barcelona

Back
Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Subject: IERMB, Mobility
  • Publication date:
  • Author: Maite Pérez (dir.), Elena Domene (coord.), Marta Garcia
  • Collaborators: Francesc Coll, Manel Pons, Ramon Puig
  • Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l'àrea metropolitana de Barcelona

    Download

Description

El present estudi té com a objectiu principal quantificar i localitzar al territori els impactes a la salut dels habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona associats amb l'exposició als contaminants de l'aire PM2,5 i NO2. A aquest efecte es posen en relació les dades territorialitzades del trànsit amb les concentracions de PM2,5 i NO2 i la incidència d'afeccions a la salut. Addicionalment, s'analitzen el perfil socioeconòmic de la població exposada i la distribució de la contaminació.