Anàlisi de la distribució de la renda a la RMB

Back

Avenços metodològics i de fonts estadístiques

Anàlisi de la distribució de la renda a la RMB
  • Subject: Regional and urban economy, IERMB
  • Publication date:
  • Author: Vittorio Galletto (Dir.), Marc Figuls, Joan Trullén
  • Collaborators: Francesc Coll
  • Anàlisi de la distribució de la renda a la RMB

    Download

Description

L'objectiu d'aquesta recerca és l'anàlisi de la distribució de la renda a la RMB, amb la principal novetat estadística de l'explotació per a la RMB i en diferents escales territorials del "Atlas de la Distribución de la Renta de los Hogares" (ADRH) que l'INE ha publicat per primera vegada el mes de setembre de 2019 i que està encara en fase experimental.