Enquesta de Victimització

L'AMB, a través de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), analitza anualment la percepció de la població sobre el nivell de seguretat als seus barris i ciutats, així com les experiències de victimització viscudes. Es tracta d'una operació d'estadística oficial inclosa en el Programa anual d'actuació estadística de la Generalitat de Catalunya. Les dades recollides estan emparades pel secret estadístic, és a dir, són estrictament confidencials i no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'estadístiques oficials.

EVAMB 2023

L'enquesta va dirigida a persones de 16 anys i més de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han estat prèviament seleccionades per l'Idescat per participar en aquesta enquesta seguint un procediment estrictament aleatori.

Més informació

Prova: $provaURL