Publicat el nou web del Litomet

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Others
News date:

Link:
Litomet

Description

Publicat el nou web del Litomet, l'espai de trobada de les administracions públiques amb competències sobre el litoral metropolità. Litomet és una iniciativa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que té per objectiu contribuir a una millor coordinació entre els agents institucionals que intervenen en el litoral metropolità per millorar-ne la seva gestió i conservació