Presentació electrònica de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU)

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Tràmits
News date:

Link:
Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Description

Des del dia 28 de juny es poden presentar via web, mitjançant Instància per Registre electrònic, suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU).