Pagament de tributs i taxes a les oficines de Correos

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
News date:

Link:
Gestió de pagament de tributs i taxes

Description

L'AMB i Correus han signat un conveni per tal de facilitar a la ciutadania el pagament de taxes i tributs propis de l'AMB a través de la xarxa d'oficines de Correus.