Noves dades del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
News date:

Link:
Pla de suport a les polítiques socials

Description

S'ha actualitzat, a data 30 de juny de 2019, la informació sobre l'evolució d'imports aprovats del Pla de suport a les polítiques socials municipals.