Nova pàgina web d'atenció social

Back
Mà
Type:
Avisos AMB
Category:
Desenvolupament productes digitals
Subcategory:
Nous productes web
News date:

Link:
Atenció social

Description

La pàgina es troba dins de l'àmbit de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Inclou la geolocalització d'equipaments socials, el conveni amb el CUESB d'emergàcies i urgències socials, i diversos estudis relacionats amb l'atenció social.