Nou Reglament de productivitat del personal funcionari i laboral de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Empleats públics i retribucions
News date:

Link:
Normativa

Description

El Consell Metropolità va aprovar el Reglament de productivitat dels treballadors públics de l'AMB, el 31 de maig de 2019, el qual s'ha publicat al DOGC el 13 de juny.