Monogràfic de la campanya educativa BICIVISME

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Others
News date:

Link:
Bicivisme

Description

S'ha publicat el web monogràfic de la campanya Bicivisme, que busca millorar la seguretat viària entre els usuaris de la bicicleta i el patinet de forma que no es generin situacions d'inseguretat viària entre ells mateixos i, en especial, en relació al vianant.