Instància genèrica per Registre electrònic

Back
Banner Instància genèrica electrònica
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Tràmits
News date:

Link:
Instància genèrica per Registre electrònic

Description

Des del 10 de juliol és possible presentar una instància a l'AMB de forma electrònica, sempre que el motiu de la sol·licitud no tingui ja un tràmit específic.