Informació sobre contractes prorrogats i resolucions

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Contractació pública
News date:

Link:
Pròrrogues i resolucions

Description

Actualització de les relacions de contractes prorrogats i resolucions de contractes