Actualització de les subvencions atorgades

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Subvencions
News date:

Link:
Subvencions

Description

Actualitzat el llistat de subvencions atorgades per l'AMB en el primer trimestre de 2020