Actualització de les dades del Pla d'inversions

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
News date:

Link:
Pla d'inversions

Description

Publicades les noves dades, a data 30 de juny de 2019, d'inversions dels programes de cohesió territorial (PACTE) i millora urbana (PAMUS) i dels projectes i assistència tècnica als ajuntaments.