Actualització de la informació sobre contractes modificats

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Contractació pública
News date:

Link:
Contractes modificats

Description

Actualització del llistat de contractes públics de l'AMB que han estat objecte de modificació, des de l'any 2016. Aquest llistat inclou la informació sobre el número d'expedient del contracte, les dates d'adjudicació i de modificació, l'import econòmic inicial i modificat i l'empresa adjudicatària.