Actualització de la informació sobre contractes menors

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Contractació pública
News date:

Description

Actualització del llistat de contractes públics menors de l'AMB des de l'any 2016. Aquest llistat inclou la informació sobre el número d'expedient del contracte, la data d'adjudicació, l'import econòmic i l'empresa adjudicatària.