Actualització de la informació sobre contractes formalitzats

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Contractació pública
News date:

Link:
Contractes formalitzats

Description

Actualització del llistat de contractes públics formalitzats per l'AMB des de l'any 2016. Aquest llistat inclou la informació sobre el número d'expedient del contracte, les dates d'adjudicació i signatura, l'òrgan de contractació, l'import econòmic i l'empresa adjudicatària.