Actualització de l'evolució del Pla de suport als ajuntaments

Back
Type:
Avisos AMB
Category:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategory:
Plans d'inversió i suport als ajuntaments
News date:

Link:
Pla de suport als ajuntaments

Description

Ja es pot consultar la informació sobre l'evolució de les inversions del Pla de suport als ajuntaments, actualitzada a 30 de juny de 2019