Wilaya 27 de febrer

Imatge dels participants del projecte
Millora de la gestió de residus a la Wilaya 27 de febrer- Campament Sahrauí
Technical details
Partners:
Àrea Metropolitana de Barcelona

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona
Action area:
Mediterranean-Maghreb . Mauritania and Sahrawi Camps (SADR)
Subject:
Waste cycle
Budget:
96.500€
Financing:
  • AMB i ACCD

Status:
In progress Done

Description

El projecte ha permès desenvolupar un model de Gestió Integral dels Residus Sòlids a la Wilaya de 27 de febrer, millorant l'existent i l'iniciat en les wilayes d'Smara i Aaiun, desenvolupant un model que pugui ser reproduït a les altres wilayes dels Campaments de Refugiats Saharauis que, de moment, no tenen un sistema ben organitzat de recollida de residus. Contribuir a una millora substancial de la salubritat ambiental i humana de la wilaya.

A traves de tallers i xarrades es va sensibilitzar a la població sobre la implicacions sobre la salut ambiental i humana d'una mala gestió dels residus fent-la col•labora en la millora del servei de recollida de deixalles.
Where