Prevenció d'inundacions al Líban

Prevenció d'inundacions al municipi de Haql Al Azimeh, nord del Líban

Imatge d'una sèquia de recent construcció
Technical details
Partners:
Àrea Metropolitana de Barcelona, Creu Roja Libanesa, Municipalitat de Haql Al Azimeh
Action area:
Mediterrània-Mashriq
Subject:
Water cycle
Financing:
  • AMB: 109.241,53 €

Status:
In progress Done

Description

Projecte encaminat a gestionar de manera més eficient les inundacions provocades per les fortes pluges a fi de reduir al mínim els efectes en les persones, les propietats i els mitjans de vida.

Per aconseguir-ho, s'implementa una doble estratègia: d'una banda, dotar el municipi de la infraestructura adequada per mitigar els efectes de les inundacions recurrents que afecten la localitat. D'altra banda, treballar amb els habitants locals per enfortir les seves capacitats per afrontar inundacions i desastres d'origen natural.

A més, la construcció de canals s'utilitzarà per millorar la disponibilitat d'aigua de reg per als cultius al municipi, amb el corresponent impacte positiu en els mitjans de vida de la població local.

En el marc del projecte es construeixen tres dics per esmorteir les crescudes sobtades i un sistema de petits canals per drenar l'aigua i poder utilitzar-la per al reg. També es duen a terme activitats educatives i de sensibilització adreçades a la població sobre prevenció d'inundacions.
Where
Prova: $provaURL