Portoviejo

Disseny i implementació d'un Pla Pilot d'actuacions en les zones adjacents al riu Portoviejo.

Imatge del projecte
Technical details
Partners:

Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Gobierno Autònomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo

Action area:
South America-Andean Zone . Ecuador
Subject:
Waste cycle, Social and territorial cohesion
Financing:
  • Cooperació tècnica

Status:
In progress Done

Description

Aquest projecte de  cooperació tècnica entre l'AMB i el govern autònom municipal de Portoviejo (Equador), va  sorgir arran de la sol·licitud per part del govern municipal de Portoviejo de suport de l'AMB en l'àmbit de planificació estratègica i territorial a fi d'abordar les necessitats generades pel fort terratrèmol que el 16 d'abril de 2016 va sacsejar la costa pacífica de l'Equador , i contribuir a la solució de les problemàtiques urbanístiques sobrevingudes al seu municipi.

El projecte es centra en  l'assistència tècnica i l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en els àmbits de planificació urbana, territorial i ambiental. Els  serveis tècnics d'Infraestructures i de Serveis Urbanístics de l'AMB treballen amb el departament de gestió de riscos i planificació urbánistica en dos línies d'actuació:

  • Assessorament tècnic en gestió de rius: es du a terme modelació hidrològica i hidràulica de les crescudes del riu Portoviejo, treballant alhora en l'enfortiment de capacitats del personal municipal en l'ús del programari i l'aplicació de tècniques de camp per a elaborar i actualitzar aquest tipus de modelacions. De manera complementària, es dóna suport en la revisió tècnica de les bases per a l'estudi del tractament integral de la conca del riu Portoviejo que es durà a terme per l'ens nacional encarregat de la gestió de l'aigua (SENAGUA).
  • Suport planificació urbanística i ordenament territorial: a partir de l'anàlisi i reflexió conjunta, sobre la aplicació i complementarietat del diferents plans urbanístics i d'ordenament territorial existents a Portoviejo (Pla d'Ordenament Territorial, el Pla de Desenvolupament i el Pla Ciutat).