Pla d'igualtat d'oportunitats de San Miguelito

Fira de promoció de productes locals realitzada per dones
Fira local de productes realitzats per dones

Implementació del Pla d'igualtat d'oportunitats de San Miguelito

Technical details
Partners:

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
- Diputació de Barcelona

Action area:
Central America . Nicaragua
Subject:
Other
Budget:
65.000€
Financing:
  • Ajuntament de Sant Boi i Diputació de Barcelona

Status:
In progress Done

Description

Aquest projecte té per objectiu contribuir al desenvolupament i millora de la situació de vida i posició de les dones de San Miguelito, promovent el seu empoderament, mitjançant l'impuls al Pla d'Igualtat d'Oportunitats. Es planteja des de la concertació entre dos actors locals, l'Alcaldia de San Miguelito i la Fundación de Mujeres de San Miguelito, des d'una perspectiva de generació de capacitats (institucionals, ciutadanes i personals), enfortiment institucional i d'articulació i complementarietat entre els agents locals.

Amb el projecte es vol consolidar un model organitzatiu que incorpori la perspectiva de gènere, facilitar l'empoderament a les dones de San Miguelito i reduir els alts nivells de violència masclista existents.  Per últim,  representa una via per a reforçar l'agermanament des del punt de vista de l'assistència tècnica i l'assessorament.
La proposta està emmarcada en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats (PIO) Donat que el PIO és un document molt extens i amb un horitzó molt ampli (2012-2015) el projecte es proposa la posada en marxa de mecanismes  que han d'afavorir la seva implementació, així com  l'execució d'aquelles actuacions dirigides a la consolidació d'un model d'organització sensible al gènere i l'impuls a estratègies que permeten l'emancipació econòmica i social de les dones de San Miguelito, promovent l'accés i control als recursos econòmics i afavorint les seves capacitats per incidir en les polítiques públiques.

Davant la situació de vulnerabilitat de les dones, es proposen accions que afavoreixen el seu empoderament i capacitats des d'una perspectiva de drets. En aquest sentit, el present projecte vol servir d'impuls al Pla d'Igualtat d'Oportunitats reforçant les capacitats dels agents claus que han de liderar aquest procés: l'Alcaldia, FUMSAMI i les pròpies protagonistes, les dones.

Les diverses activitats plantejades han de servir per a consolidar un model d'organització local sensible al gènere, dotant a l'alcaldia de capacitats i mecanismes que afavoreixin la igualtat; empoderar les dones de San Miguelito facilitant la seva autonomia econòmica (mitjançant l'accés al crèdit i a la propietat) i contribuint a construir un municipi lliure de violència, tot millorant l'acompanyament a les dones víctimes i facilitant un procés de sensibilització ciutadana. Entre les principals accions del projecte destaca la capacitació en perspectiva de gènere a agents institucionals, la celebració del 8 de març, el 25 de novembre, el disseny del Protocol d'atenció en casos de violència masclista i del Circuit d'atenció, un programa de microcrèdits i diversos tallers i activitats de sensibilització per infants, joves i dones per  prevenir la violència masclista.