Instal·lació solar fotovoltaica a Santa Coloma de Cervelló

Instal·lació solar fotovoltaica a Santa Coloma de Cervelló

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): "una manera de fer Europa"

Technical details
Partners:

Àrea Metropolitana de Barcelona (ES)
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (ES)

Action area:
Europe
Subject:
Climate change
Budget:
Pressupost total del projecte: 515.503,94 €
Financing:
  • 50 % finançament

    50 % finançament
Status:
In progress Done

Description

El projecte d'execució de quatre instal·lacions solars fotovoltaiques a les cobertes de quatre edificis públics d'equipaments municipals és un projecte acollit a la línia d'ajuts per a projectes d'economia baixa en carboni promoguts per entitats locals. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible. 

Els municipis on s'han fet les actuacions són Santa Coloma de Cervelló, Sant Cugat del Vallès, Sant Adrià de Besòs i Gavà, Entre les quatre instal·lacions solars fotovoltaiques s'instal·laran més de 370 kWp en instal·lacions d'autoconsum.

Where