Conca del llac Atitlán

Realització d'estudis d'amenaces a la conca del llac Atitlán: esllavissades, despreniments per erosió, avingudes torrencials i inundacions que presenta el territori.

Gestió ambiental i del risc a la conca del llac Atitlán, 2a fase (GARICLA II).

Technical details
Partners:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Geòlegs del Món
Asociación Vivamos Mejor

Action area:
Central America . Guatemala
Subject:
Water cycle, Waste cycle
Budget:
115.317,68€
Financing:
  • AMB i AECID

Status:
In progress Done

Description

El projecte ha permès la realització d'estudis d'amenaces a la conca del llac Atitlán i d'altres més localitzats en àrees més concretes identificades d'alt risc per les amenaces latents (esllavissades,  despreniments per erosió, avingudes torrencials i inundacions) que presenta el territori. S'han generat instruments (mapes i estudis) que aporten un coneixement que anteriorment a l'inici del projecte no existia o que era molt limitat.

L'objecte d'aquests estudis ha estat enfortir  les municipalitats i institucions governamentals perquè disposin d'eines útils per a la planificació i ordenació  del territori. Això ha comportat l'inici de cinc processos municipals d'elaboració d'un pla d'ordenació territorial.

També s'han capacitat i equipat 6 coordinadores locals de reducció de risc de desastres a la localitat de Panajachel. Fins a l'execució del projecte la població no es trobava organitzada, capacitada ni sensibilitzada en la temàtica de la gestió del risc i en la resposta a desastres, ni tampoc disposava d'un equipament bàsic per fer front a aquest tipus d'emergències que s'hi  presenten amb certa freqüència a la localitat.