6.B Vehicles sostenibles

6.B.9 Flota vehicles elèctrics Parcs

Capítol dedicat a la marca utilitzada en la flota vehicles elèctrics parcs metropolitans