6.B Vehicles sostenibles

6.B.7.1 Relació de mides

En els autobusos elèctrics l'identificador 100% elèctric i l'endoll formen una unitat. Se situa a les finestres que hi ha després de la porta central, centrada per l'eix horitzontal i començant per la finestra més propera a la porta. Les mides són proporcionals a la finestra de l'autobús, sempre respectant la zona de protecció. A la part posterior de l'autobús s'aplica centrat a la xapa, sempre respectant la zona de protecció de la marca.