6.B Vehicles sostenibles

6.B.6.2 Aplicació de la imatge de vehicle elèctric subvencionat per l'AMB

La flota de vehicles elèctrics municipals porta una imatge combinada de la pròpia de l'ajuntament i l'AMB. A la meitat posterior s'aplica la imatge de vehicle elèctric AMB, mentre que la meitat frontal manté la gràfica municipal. Si hi ha elements municipals a la part posterior, s'han de reubicar a la frontal.