6.B Vehicles sostenibles

6.B.5 Aplicació vehicles elèctrics institucionals AMB

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els vehicles elèctrics institucionals de l'AMB