6.B Vehicles sostenibles

6.B.2 Aplicació vehicles híbrids institucionals AMB

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els vehicles híbrids institucionals de l'AMB.