6.B Vehicles sostenibles

6.B.11.1 Punt de recàrrega#calc_profunditat ($profunditat_actual $titol.getData() $index_separador) #calc_profunditat ($profunditat_next $titol_ $index_separador)