6.B Vehicles sostenibles

6.B.1 Marca vehicles híbrids

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els vehicles híbrids de l'AMB.