6.B Vehicles sostenibles

6.B.1.4 Mida mínima

La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca d'híbrid és a 11,5 mm d'alçada.