7.C.3 Aplicació gràfica als senyals

Capítol dedicat a l'aplicació gràfica als senyals del tractament de residus de l'AMB.