8.C.2.1 Logotip

La marca del Parc Riu Llobregat consisteix en un logotip amb la "LL" convertida en un símbol que representa el riu i els seus dos camins longitudinals. La tipografia Monoline ens recorda les rutes, els camins que ens proposa el parc i, a la vegada, crea identitat. La formes arrodonides transmeten un to amable i lúdic.

Versió en positiu


Versió en negatiuSímbol en positiu i negatiu