8.B.4.6 BP-2-V Senyal posicionador

Back
La disposició dels elements gràfics en els senyals informatius es regeix per un mòdul quadrat de 150×150 mm. Cada pictograma ocupa un mòdul, i aquests es disposen consecutivament en direcció vertical sense deixar espai de separació. En aquest senyal hi caben dos pictogrames i la seva mida no pot sobrepassar el límit marcat per la franja blava. La franja groga es destina únicament a contenir el logotip de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Prova: $provaURL