8.B.1.1 Senyals d'ús general

Back
Tipologia de senyals d'ús per a les platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

GP-240: senyal ubicat als accessos a la platja.
DP-280 i 180: senyals direccionals situats al llarg de la passera.
EE-180: senyal ubicat als espigons.
DP-1, 2 i 3: senyals ubicats en qualsevol punt de la platja.

Prova: $provaURL