8.A.1.1 Senyals d'ús general

Back
Tipologies de senyals d'ús més habitual per a la Xarxa de Parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

Senyal Accessos
Ubicat a les entrades del parc, conté la informació general, d'usos i serveis, de normes cíviques i d'elements d'interès destacables.
G-240: senyal de peu ubicat en cadascun dels accessos al parc.

Senyals Direccionals
Se situen als eixos principals del parc, indicant els diferents trajectes i la ubicació de serveis i d'elements d'interès. Contenen principalment pictogrames.
D-240, D-180, D-120: senyals direccionals de peu situats en els recorreguts principals.
D-AP-60: senyal direccional de paret

Senyals Informatius
Poden informar sobre elements singulars formant part d'itineraris específics d'interès, o bé informar de prohibicions o normes d'ús en àrees concretes.
I-60: senyal informatiu de peu.
I-AP-60: senyal informatiu de paret.

Prova: $provaURL